STAP 2 – AKTIVIEREN
JOUW KEYS CHECK

JIJ MAAKT HET VERSCHIL

Sie haben Schritt 2 im Aktivierungstrack fast abgeschlossen. Hier ist Ihr persönlicher Schlüsselcheck. Es zeigt auf einen Blick, in welchen Bereichen Ihres Lebens Sie bereits etwas bewirken und wie Sie Ihre 5 Schlüssel einsetzen.

In deze check zie je de uitslag van de 2 vragenlijsten die je hebt ingevuld en de gebieden die je hebt uitgekozen om aan te werken

JOUW TEVREDENHEIDSCHECK

Hier is de uitslag van jouw tevredenheidscheck. Die Zahl in den farbigen Punkten gibt an, wie zufrieden Sie mit der aktuellen Situation in diesem Lebensbereich sind.

Je hebt nu inzicht in waar jij waarde toevoegt.
De volgende stap is reflectie: is dit wat je verwachtte?

JOUW KEYS PROFIEL IN DE PRAKTIJK

Hier zie je hoe jij jouw 5 sleutels nu al gebruikt in de verschillende gebieden van jouw leven: je persoonlijk leven, je werk en in de maatschappij.

De cijfers geven de waarde aan die jij hebt gegeven aan de sleutels. Je kunt deze grafiek op 2 manieren lezen: verticaal en horizontaal. Verticaal zie je
per levensgebied hoe je de verschillende sleutels inzet. Horizontaal zie je per sleutel in welke levensgebieden je deze gebruikt.

Nadenkers

Warum verwenden Sie einige Tasten häufiger als andere? Inwieweit haben Sie Platz, um Ihre Schlüssel zu verwenden? Was könntest du tun, um deine Schlüssel in einem Lebensbereich stärker zu aktivieren?

WAAR JIJ AAN GAAT WERKEN

Je hebt met de Keys Check de balans opgemaakt over je gevoel van tevredenheid en geluk op de verchillende levensgebieden. Bij Keys geloven we dat je helemaal tot je recht gaat komen, als je jouw inzichten toepast in je leven. Wanneer je merkt dat je op deze levensterreinen echt waarde begint toe te voegen, zul je merken dat je geluk en tevredenheid ook toenemen.

Jij wil aan de slag met de volgende levensgebieden

Familie

Organisatie

Gebruik deze Keys Check om een plan te
maken voor de gebieden waar jij verandering
wilt. Zo kun je jouw 5 sleutels echt activeren
in je leven. Dat doe je bij Multiply

visitor ID – No data available

Weitere Informationen finden Sie unter www.keystest.de

Ihr PDF wird jetzt generiert, bitte warten Sie. Diese Seite wird automatisch geschlossen, wenn das PDF fertig ist.

X